Prijzen Mentorlessen over Stress 2024/2025

Wat zijn de kosten voor MoS?
Hieronder kunt de prijzen zien voor de verschillende onderdelen van MoS. Er zijn eenmalige kosten voor de mentortraining en jaarlijkse kosten voor de licenties en desgewenst de thema-avond voor ouders. Uitgaande van een klas van 27 leerlingen zijn de kosten voor gebruik van het lesmateriaal: 3 euro per leerling. Er zijn geen bijkomende kosten (bijv. leerlingboekjes).


Mentortraining onderbouw – 625 per training (max. 25 p.)
  voor: mentoren die de ‘mentorlessen over stress’ gaan geven in de onderbouw vmbo, havo of vwo
  locatie: op school
  duur: 3 uur


Mentortraining bovenbouw – 625 per training (max. 25 p.)
  voor: mentoren die de ‘mentorlessen over stress’ gaan geven in de bovenbouw vmbo, havo of vwo
  locatie: op school
  duur: 3 uur


Online mentortraining – €89 per deelnemer
Mentoren die niet aanwezig konden zijn bij de mentortraining op school (bijv. vanwege ziekte) kunnen deelnemen aan één van de online mentortrainingen. Kijk hier voor meer informatie.


Jaarlicentie voor gebruik lesmateriaal – €82 per mentor per schooljaar
Per mentor is een licentie voor gebruik van het lesmateriaal nodig (docentenhandleiding + online materiaal). Uitgaande van een klas van 27 leerlingen zijn de kosten voor gebruik van het lesmateriaal: 3 euro per leerling. Er zijn geen bijkomende kosten (bijv. leerlingboekjes).

Om de prijs voor MoS per klas en per leerling gelijk te houden, factureren we bij duo mentoren twee licenties voor de prijs van één. Een voorwaarde is wel dat beide mentoren aan de training deelnemen.

Licenties zijn persoonsgebonden. Alleen getrainde mentoren kunnen een schooljaarlicentie afnemen. De licentie kan per schooljaar verlengd worden. Het is mogelijk om een licentie een schooljaar te pauzeren. Bij afname van meer dan 25 licenties per schooljaar krijgt uw school korting. Deze korting is voor alle scholen gelijk en wordt toegepast zodra uw school hiervoor in aanmerking komt.


Thema-avond over stress voor ouders – online 365
  voor: ouders/verzorgers van leerlingen die de ‘mentorlessen over stress’ volgen
  locatie: online
  duur: 1.5 uur

De thema-avond wordt gegeven aan ouders van leerlingen van de onderbouw en bovenbouw gezamelijk (afzonderlijk is ook mogelijk).

Alle prijzen zijn voor activiteiten in schooljaar 2024-2025, excl. BTW en excl. reiskosten. Voor activiteiten buiten kantoortijden en scholen op meer dan 1 uur reisafstand, worden reistijden in rekening gebracht.


Mentorlessen over Stress is erkend als Gezonde School-activiteit

Uw school kan gebruik maken van gemeentelijke en/of landelijke subsidieregelingen die Gezonde School promoten. Wilt u met uw school het Gezonde School vignet ‘welbevinden’ behalen? Dan kunt u de Mentorlessen over Stress daarvoor inzetten. Voor meer informatie ga naar: www.gezondeschool.nl of vraag uw Gezonde School-adviseur om hulp.


Mentorlessen over Stress op menukaart NPO

Scholen kunnen NPO-gelden tot en met schooljaar 2024/2025 besteden aan erkende interventies van de menukaart, zoals de Mentorlessen over Stress. Meer informatie: nponderwijs.nl


Mentorlessen over Stress op Schurende Gesprekken

Het ministerie van OCW heeft een subsidie beschikbaar gesteld om leraren en docenten en/of onderwijsteams te scholen in het voeren van schurende gesprekken. In opdracht van OCW voert het Expertisepunt Burgerschap deze subsidieregeling uit. De kosten van de scholing worden achteraf vergoed. Wanneer uw school een aanvraag voor een offerte doet via Schurende Gesprekken, dan kan in 2023 t/m 2025 (indien er nog budget is) 100% van de MoS-training incl. licenties gesubsidieerd worden. NB. deze vergoeding geldt alleen voor de mentortraining en nieuwe licenties (niet voor verlengingen of de ouderavond).

Thema:  Overlay door  Kaira ·