Effectonderzoek

Met de beperkte middelen en tijd in het onderwijs, wilt u die interventies kiezen waarvan u erop kunt vertrouwen dat ze effectief zijn om jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen. Momenteel loopt er daarom een onderzoeksprogramma naar de effectiviteit van een aantal kansrijke interventies die scholen in het kader van het NPO inzetten.

Mentorlessen over Stress is aangemerkt als kansrijke interventie. Onafhankelijke onderzoekers van TNO, Kohnstamm Instituut UvA en Universiteit van Amsterdam zullen in schooljaar 2023-2024 onderzoek doen naar de effectiviteit van Mentorlessen over Stress. Het NRO-programma ‘Effectmeting kansrijke interventies voor po en vo’ wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Scholen ontvangen een vergoeding voor hun deelname aan het onderzoek. Ook worden de volledige kosten van Mentorlessen over Stress en de begeleiding door PSIEG vergoed. Binnenkort volgt op deze pagina meer informatie over het onderzoek en hoe uw school daaraan mee kan doen.

Lees hier, hier en hier alvast meer over de effectmeting Mentorlessen over Stress. U kunt op de websites van het NRO en de VO-raad (of via ons contactformulier) alvast aangeven interesse te hebben in deelname aan het onderzoek. Wij nemen dan contact met u op.

Theme: Overlay by Kaira