Psychologie in de klas: mentoren geven les over stress

Bijna iedereen ervaart in zijn of haar leven wel eens stress, en dat is niet per se ongezond. Sterker nog, je hebt stress nodig om goed te kunnen presteren. Jongeren zien stress vaak alleen als iets negatiefs. Uit diverse onderzoeken blijkt dat steeds meer jongeren last hebben van mentale druk en stress. Met de name de ervaren prestatiedruk is de afgelopen decennia toegenomen.

Hoe kunnen mentoren de mentale weerbaarheid van leerlingen vergroten? Mentoren volgen een training ontwikkeld door UvA-psychologen Emily Brugman en Carolien Wijnker en geven daarna zelf korte, kant-en-klare mentorlessen over stress!

Mentoren maken stress bespreekbaar: hoe werkt stress? Wat zijn de signalen? Leerlingen ontvangen praktische handvatten om op een gezonde manier met stress om te gaan. Ouders worden betrokken via een thema-avond. Het mentoraat wordt versterkt en de lessen dragen bij aan (vroeg)signalering. Na afloop van de training zijn mentoren goed voorbereid om de lessen te geven. De lessen zelf vergen nauwelijks voorbereidingstijd.


Mentorlessen over Stress (MoS) worden onderzocht op effectiviteit

Een team van gerenommeerde onderzoekers is druk bezig met het effectonderzoek dat in schooljaar 2023-2024 plaatsvindt. Lees hier meer informatie over het onderzoek. We danken alle scholen die meewerken aan het onderzoek alvast hartelijk. Fantastisch dat jullie dit effectonderzoek mogelijk maken!


Mentorlessen over Stress is erkend als Gezonde School-activiteit!

Al een derde van de scholen in het po, so, vo en mbo is een Gezonde School. Mentorlessen over Stress is een erkende Gezonde School-activiteit en staat daarmee voor kwaliteit. Met deze Gezonde School-activiteit kunt u uw leerlingen helpen bij het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefstijl. De school kan zich officieel ‘Gezonde School’ noemen als zij een themacertificaat heeft behaald bijvoorbeeld op gebied van welbevinden. U moet hiervoor minimaal één Gezonde School-activiteit, zoals de Mentorlessen over Stress, gebruiken. Met een stimuleringsregeling kan uw school een Gezonde-School activiteit inkopen. Bij de GGD werken Gezonde School-adviseurs die uw school hierbij kunnen begeleiden. Voor meer informatie ga naar: www.gezondeschool.nl.

Thema:  Overlay door  Kaira ·