Praktisch

Indien uw school belangstelling heeft voor het lespakket, dan zijn dit de stappen:

School heeft contact met PSIEG
Een contactpersoon vanuit school of vanuit de scholengemeenschap neemt contact op voor een vrijblijvend beeldbel gesprek met PSIEG. Wij beantwoorden graag alle vragen die u en uw collega’s hebben. Mail ons voor het maken van een afspraak (info@psieg.nl).

Samen wordt een plan van aanpak gemaakt
Hoe kunnen de mentorlessen het beste worden geïmplementeerd op school? In welke leerjaren en niveaus (vmbo/havo/vwo)? Welke onder- en bovenbouwmentoren gaan meedoen? Wanneer kan de thema-avond over stress voor ouders worden gehouden? En wanneer en waar kunnen de mentoren worden getraind? Er wordt een duidelijke planning gemaakt en heldere afspraken over de kosten.

De mentoren volgen de training van PSIEG
Als de planning en aanpak is vastgesteld, kan het voorbereidend programma beginnen. PSIEG traint de mentoren tijdens een workshop op school of online. Er is een aparte training voor mentoren van de onderbouw en de bovenbouw. Na de training kunnen de mentoren direct starten met het geven van de lessen.

De mentoren geven de lessen
De lessenserie voor de onderbouw en de bovenbouw bestaan elk uit lesbrieven voor vier lessen, verdiepingslessen, bijbehorende presentaties en online zelftests voor leerlingen. De lessen kunnen papierloos gegeven worden, er is geen printwerk nodig of aanschaf van werkboekjes. De korte lessen kunnen gemakkelijk ingepast worden in het bestaande mentoraat. Uit ervaring is gebleken dat er genoeg tijd overblijft om tijdens het mentoruur belangrijke lopende zaken met de leerlingen te bespreken. Het is ook mogelijk om de lessen binnen een projectweek te geven. De verdiepingslessen kunnen naar behoefte later in het jaar gegeven worden. Zo blijft het geleerde actief en wordt het beter onthouden.

PSIEG geeft een online thema-avond voor ouders/verzorgers
De trainers van PSIEG geven de thema-avond als webinar. De inhoud van de Mentorlessen over Stress wordt in grote lijnen besproken en het Transactionele stressmodel wordt uitgelegd. Ook leren ouders hoe ze stress bij hun zoon of dochter kunnen herkennen en wat ze kunnen doen om stress te voorkomen of verminderen. Bij voorkeur wordt de thema-avond afgesloten met een toelichting vanuit het zorgteam over het zorgaanbod vanuit school.

PSIEG blijft betrokken
De school heeft nu voor zichzelf de basis gecreëerd en kan daarna elk jaar het lessenpakket opnieuw inzetten. Zie de flowchart hieronder voor een voorbeeld implementatie binnen het VMBO, HAVO en VWO. PSIEG ondersteunt de borging van de lessen door jaarlijks contact op te nemen met school en te evalueren. Licenties voor gebruik van het lesmateriaal kunnen per schooljaar verlengd worden. Zijn er op school enkele nieuwe mentoren die de training nog moeten volgen, dan kunnen zij deelnemen aan een van de online mentortrainingen. Desgewenst verzorgt PSIEG structurele (na)scholing van mentoren. Doordat het onderwijsmateriaal voortdurend geëvalueerd en verbeterd wordt, blijven de lessen actueel en relevant voor de leerlingen.

Thema:  Overlay door  Kaira ·