Het lespakket

Mentorlessen over Stress bestaat uit twee lessenseries van elk vier basislessen en vier verdiepingslessen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (vmbo-havo-vwo). In een training gegeven door PSIEG leren de mentoren alles wat ze moeten weten om de lessen zelf te kunnen geven. Het lespakket bestaat uit een uitgebreide handleiding voor docenten en een presentatie vol actieve werkvormen, tests en filmpjes.

In de lessen gaat de mentor samen met de leerlingen op ontdekking uit. De algemene boodschap van de lessen: stress is niet per definitie ongezond. Het lichaam maakt zich klaar om uitdagingen aan te gaan en daarna komt het weer tot rust. Pas wanneer er stelselmatig te weinig tijd voor ontspanning en herstel is, of de uitdagingen zijn te groot, dan wordt het ongezond.

Doel van de lessen is om de mentale weerbaarheid en veerkracht van leerlingen te versterken door hen te leren op een gezonde manier met stress om te gaan. De lessen maken leerlingen bewust van wat stress is, wat stresssignalen zijn en ze bieden hen praktische handvatten om stress te voorkomen of te verminderen. Ook maken de lessen het thema stress bespreekbaar in de klas en hebben de lessen een signalerende functie. Tijdens de verdiepingslessen wordt de lesstof voor de leerlingen herhaald en verdiept zodat het geleerde goed beklijft.

De kwaliteit van de lessen blijft hoog door regelmatige evaluatie en bijscholing voor de mentoren. Ook verzorgt PSIEG een thema-avond waarin ouders/verzorgers op de hoogte worden gebracht van datgene wat de leerlingen leren over stress en krijgen zij tips om thuis hun zoon of dochter te ondersteunen. Door lessenserie te implementeren in de onderbouw en de bovenbouw wordt een doorlopende leerlijn over stress gevormd.

Wilt u het lesmateriaal zien? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een beeldbelgesprek.

Thema:  Overlay door  Kaira ·