MBO

Tijdens een workshop op de Landelijke onderwijsdag Zorg en Welzijn, hebben we Mentorlessen over Stress gepresenteerd aan geïnteresseerde docenten van het MBO. We hebben hen gevraagd of het lesmateriaal ook geschikt zou kunnen zijn voor MBO. De reactie hierop was zeer enthousiast: meerdere MBO-docenten wilden graag met het materiaal aan de slag.

Mentorlessen over Stress wordt in het najaar van 2022 daarom voor het eerst uitgevoerd bij verschillende MBO-opleidingen. We gaan ervaren of de lessen net zo goed uitpakken op het MBO als in het VO. Indien nodig, zullen we na afloop aanpassingen doen aan het lesmateriaal om zo tot een MBO-versie van Mentorlessen over Stress te komen. Tot nu toe is de inschatting dat het lesmateriaal ongewijzigd geschikt is. We zullen onszelf nog wel moeten aanleren om te spreken over ‘studenten’ in plaats van ‘leerlingen’ ; – )

De Mentorlessen over Stress kunnen door de mentor/coach worden ingezet. De lessen passen ook prima binnen de dimensie Vitaal Burgerschap.

Heeft uw MBO-opleiding interesse in ervaring opdoen met Mentorlessen over Stress? Neem dan gerust contact met ons op.

Thema:  Overlay door  Kaira ·