Overig aanbod

In aanvulling op de Mentorlessen over Stress heeft PSIEG het volgende aanbod voor scholen: 

Workshop Eigen Veerkracht voor docenten (en/of andere onderwijsprofessionals) 
Als er op school veel stress is bij het mentoren-team, adviseert PSIEG school om eerst deze workshop (3u) aan te bieden en daarna pas te starten met de Mentorlessen over Stress zelf. Mentoren moeten zich niet alleen competent voelen om de lessen over stress zelf te geven, maar zichzelf ook in staat voelen om dit te doen. Deze workshop maakt hiervoor ruimte. Middels actieve oefeningen onderzoeken docenten hun eigen stress en veerkracht. Docenten maken voor zichzelf de balans op, bepalen punten waarop verbetering mogelijk is en een plan van aanpak. 

Workshop Stress op School voor medewerkers ondersteuningsteam
Voor medewerkers van het zorg/ondersteuningsteam biedt PSIEG deze scholing aan. Op school (3u) of als interactief webinar (2u). Na afloop van de scholing zijn de deelnemers bekend met de theorie achter stress (Transactionele model van stress en coping) en met de belangrijkste cijfers en oorzaken van stress bij jongeren. Daarnaast weten zij wat ze kunnen doen om ongezonde stress bij leerlingen te signaleren, voorkomen en verminderen. 

Schoolbrede stress-analyse en aanpak
Het komt voor dat stress een grotere impact op leerlingen heeft dan de mentoren en het zorgteam kunnen opvangen. Schoolpsycholoog/beleidsadviseur Joy Bijleveld kan samen met het MT en het zorgteam een analyse maken van de ondersteuningsvragen. Hierbij worden o.a. de evaluatiegegevens die zijn verzameld bij mentoren, leerlingen en hun ouders tijdens de Mentorlessen over stress als input gebruikt. Gezamenlijk wordt er vervolgens een afgestemd ontwikkelplan opgesteld hoe de school veerkracht en welbevinden van leerlingen kan versterken. Desgewenst fungeert Joy Bijleveld als procesbegeleider bij de implementatie van dit plan.

Wilt u meer informatie? Neem contact op: info@psieg.nl / 06 24 99 71 71

Thema:  Overlay door  Kaira ·