In het nieuws

November 2023: MoS op Schurende Gesprekken (link)

Het ministerie van OCW heeft een subsidie beschikbaar gesteld om leraren en docenten en/of onderwijsteams te scholen in het voeren van schurende gesprekken. In opdracht van OCW voert het Expertisepunt Burgerschap deze subsidieregeling uit. De kosten van de scholing worden achteraf vergoed. Wanneer u een aanvraag voor een offerte doet via Schurende Gesprekken, dan kunt u in 2023 t/m 2025 (indien er nog budget is) 100% van de MoS-training incl. licenties gesubsidieerd krijgen.

Oktober 2023: MoS-stand bij de informatiemarkt van de NIBI conferentie “Weerstand”  

Oktober 2023: MoS bij Activiteitenmarkt Welbevinden

Tijdens deze markt werd het aanbod van Gezonde School-activiteiten voor welbevinden onder de aandacht gebracht bij onderwijsprofessionals en Gezonde School-adviseurs.

Juni 2023: MoS-workshop en stand bij de informatiemarkt van de NIBI conferentie “Aard van het beestje” 


Juni 2023: MoS-workshop bij de conferentie “MBO als Speelveld”

 

April 2023: MoS in nieuwsbrief van de VO-raad (link)

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zoekt scholen die in schooljaar 2023-2024 willen meewerken aan effect-onderzoek naar interventies op het gebied van cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Doel: beter zicht te krijgen op wat precies effectief is aan interventies die al als kansrijk zijn aangemerkt.

Februari 2023: Inspiratiesessie PSIEG bij HAVO-congres (link)

In deze inspiratiesessie konden deelnemers ervaren hoe het is om als havo-leerling les te krijgen over stress. Emily Brugman zien hoe we op een luchtige manier psychologische kennis in de klas brengen. Met als doel om jongeren op een gezonde manier met stress te leren omgaan en hun veerkracht te vergroten.

November 2022: Panora Lyceum in Doetinchem helpt leerlingen gezonde spanning van vervelende stress te onderscheiden (link)


 
Het onderwijsvakblad Didactief interviewt de orthopedagoog, onderwijskundig leider en onderwijsbegeleiders van het Panora Lyceum in Doetinchem over hun ervaringen met de Mentorlessen over Stress van PSIEG. Het Panora Lyceum is een van de scholen die vanaf schooljaar 2021-2022 hiermee zijn gestart. Ze geven nu elk schooljaar 4 mentorlessen aan alle 1e en 2e jaars leerlingen. 

September 2022: Effectmeting kansrijke interventies in het primair en voortgezet onderwijs officieel van start (link)

Na een feestelijke kick-off is het eindelijk zover: we werken samen met het TNO, Kohnstamm Instituut UvA en de Universiteit van Amsterdam om zicht te krijgen op de effectiviteit van Mentorlessen over Stress. Wilt u meer weten over dit onderzoek? Kijkt u dan bij Effectonderzoek

September 2022: PSIEG op radio 1 bij Spraakmakers (link)

Op 14 september 2022 sprak Emily Brugman namens PSIEG bij Spraakmakers (bij 24 min. 50 sec.) Helaas was er nog maar weinig tijd als laatste spreker. Zo belangrijk dat er aandacht is voor de toegenomen stress en prestatiedruk onder jongeren! We zijn blij dat we Mentorlessen over Stress konden noemen als één van de acties die scholen kunnen doen om stress en prestatiedruk tegen te gaan.

Mei 2022: Workshop PSIEG op Landelijke onderwijsdag Zorg en Welzijn (link)

Dinsdag 24 mei gaf PSIEG een workshop op de landelijke onderwijsdag zorg en welzijn. Voor meer informatie over deze workshop kijkt u op de website: https://www.consortiumberoepsonderwijs.online/landelijke-onderwijsdag-zorg-en-welzijn


Maart 2022: Workshop PSIEG op Schoolpsychologencongres 2022 (link)

Workshop Psychologie in de klas: mentoren geven les over stress
In deze interactieve workshop kunt u ervaren hoe het is om als leerling les te krijgen over stress. U ondervindt verschillende werkvormen en krijgt zo een kijkje in het lessenserie. We delen graag onze ervaringen. Hoe is het voor mentoren om les te geven over stress? Waar lopen zij tegenaan? En hoe vinden de leerlingen en de ouders het? We laten graag zien hoe we bij PSIEG op een luchtige manier psychologische kennis in de klas brengen. En we gaan hierover graag met jullie in gesprek.


Maart 2022: Mentorlessen over stress wint prijsvraag effectmeting kansrijke interventies (link)

We zijn zeer verheugd dat een deskundige jury, in opdracht van het NRO, veertien interventies, waaronder ‘Mentorlessen over stress’, heeft geselecteerd voor nader onderzoek naar hun effectiviteit. De interventies zijn aangemerkt als kansrijk -ondersteund door enige mate van evidentie- en zijn reeds toegepast in de onderwijspraktijk. PSIEG deed mee via de aanbestedingsprocedure in de vorm van een prijsvraag.

De aanbestedingsdocumenten voor het hoofdonderzoek zijn gepubliceerd op Negometrix: https://www.nro.nl/nieuws/effectonderzoek-kansrijke-interventies-het-po-en-vo-europese-openbare-aanbesteding

Onderzoekers kunnen zich tot 26 april inschrijven. Indien er geschikte onderzoekers geselecteerd kunnen worden, zullen wij samen komend schooljaar voorbereidingen treffen voor het onderzoek. De Mentorlessen over stress zullen dan in het schooljaar 2023-2024 onderzocht worden naar de mate van effectiviteit en de werkzame elementen.


Aug 2021: Mentorlessen over stress boden eyeopeners aan leerlingen en docenten van het Haarlemmermeer Lyceum uit Hoofddorp (link)

Laat je inspireren! Scholen vertellen hoe zij werken aan een gezonde leefstijl op school. Laat je inspireren door hun verhalen en ga ook aan de slag met de Gezonde School-aanpak! Klik op bovenstaande link voor de ervaringen met Mentorlessen over Stress bij het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp.


Juni 2021: PSIEG doet mee aan de KVK Innovatie Top 100 (link)

In de zomer gaan expertpanels voor de verschillende sectoren de innovaties beoordelen. Na deze voorselectie stelt de landelijke jury de ranglijst vast. De jury baseert zich daarbij op de voordrachten van de experts. Ook bekijkt de jury de websites van de ondernemingen en doet onderzoek. In het najaar worden de 100 bedrijven en hun innovaties gepresenteerd aan het grote publiek.


April 2021: Nieuwsbrief Gezonde school (link)

Nu ook online: van stress naar veerkracht voor leerlingen én docenten
Mentorlessen over stress van PSIEG is een erkende Gezonde School-activiteit voor het thema Welbevinden in het vo. Vanwege de coronamaatregelen vinden de training voor mentoren en de thema-avond voor ouders en verzorgers nu ook online plaats. PSIEG biedt tevens een webinar aan over stress bij leerlingen voor professionals werkzaam binnen het vo voortgezet onderwijs. Heeft uw school meer behoefte aan een workshop over veerkracht voor docenten zelf? Ook dat is mogelijk. Lees meer in de brochure van PSIEG.


Jan 2021: ‘Mentorlessen over stress’ vermeld op Interventieoverzicht mentale gezondheid VO Raad (link)

Mentorlessen over stress (psieg.nl)
Doelgroep: Leerlingen 12-18 jaar havo/vwo 
Doel: helpt leerlingen ongezonde stress bij zichzelf te herkennen en te weten hoe zij hier zelf invloed op kunnen uitoefenen.

De lessenserie voor onder- en bovenbouw bestaat elk uit vier korte mentorlessen (30 minuten) die getrainde mentoren zelf kunnen geven. Tijdens extra terugkomlessen wordt de lesstof voor de leerlingen herhaald en verdiept. Ouders leren tijdens een thema-avond wat zij kunnen doen om de lessen thuis te ondersteunen.


Dec 2020: Nieuwsbrief Gezonde School (link)

Een nieuw erkende Gezonde School-activiteit: Mentorlessen over stress! Hoe leer je leerlingen om op een gezonde manier met stress omgaan? Wat zijn stresssignalen? Hoe kun je stress voorkomen of verminderen? Deze lessenserie van PSIEG sluit aan bij het thema Welbevinden van Gezonde School.


Sept 2020: Erkenning RIVM interventie ‘Mentorlessen over stress’ (link)

In 2020 heeft PSIEG de interventie ‘Mentorlessen over Stress’ door het RIVM en partners ter beoordeling laten indienen bij de Erkenningscommissie Interventies.

Op 24 september 2020 is de interventie beoordeeld als ‘Goed onderbouwd’ en gepubliceerd op de website en interventiedatabase van Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl).


Maart 2020: Workshop PSIEG op Schoolpsychologencongres 2020

Workshop Psychologie in de klas: mentoren geven les over stress
(uitgesteld vanwege aangescherpte maatregelen verbandhoudend met COVID-19)

Thema:  Overlay door  Kaira ·