Nieuwsbrief mei 2023

Afgelopen schooljaar hebben mentoren uit het hele land de Mentorlessen over Stress (MoS) gegeven. Samen hebben zij ongeveer 18.500 jongeren bereikt met betrouwbare informatie over stress en tips om ongezonde stress te voorkomen of verminderen. Fantastisch! Onze ambitie voor 2023-2024 is om nóg meer jongeren te bereiken. Niet alleen door nóg meer mentoren op nóg meer scholen te trainen, maar ook door scholen te ondersteunen bij het duurzaam implementeren van de lessen. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.

Doorlopende leerlijn met korting

Elke docent weet dat dezelfde lesstof herhaaldelijk, op verschillende manieren aanbieden ervoor zorgt dat het geleerde beter beklijft. Dat geldt natuurlijk ook voor MoS. Idealiter wordt de MoS-lesstof uit het 2e leerjaar, in het 3e leerjaar herhaald. En komt in het 5e leerjaar de stof uit het 4e leerjaar weer aan bod. Dat kan gemakkelijk door de opfrislessen hiervoor in te zetten. Deze lessen zijn te vinden achter in elke lesbrief.
Door alle mentoren van leerjaar 2 t/m 5 te trainen, schoolt iedereen zich in het thema stress, spreken docenten dezelfde taal als het gaat om stress en wordt (vroeg)signalering breed ondersteund. Heeft uw school nog geen doorlopende leerlijn ingezet? Vraagt u gerust een gratis consult aan bij 1 van onze psychologen. Wij denken graag met u mee wat passend is op uw school.

Wij realiseren ons dat het trainen van meer mentoren ook meer licentiekosten met zich meebrengt. En dat financiën mogelijk een belemmering vormen bij het bereiken van meer jongeren. Voor schooljaar 23/24 hebben we daarom een nieuw prijsplan waarmee het aantrekkelijk is om meer mentoren te trainen. Op de licenties 26-50 krijgen scholen 25% korting en op de licenties >50 wel 50% korting. Bij een gemiddelde klassengrootte van 25 leerlingen is de prijs daarmee tussen de 1,64 – 3,28 euro per leerling.

Mentorlessen over Stress in schooljaar 2023-2024

Geeft uw school al MoS? Dan ontvangt uw school eind mei een mail van ons met een overzicht van alle mentoren die getraind zijn. Uw school kan eenvoudig zelf aangeven welke docenten volgend schooljaar de MoS weer gaan geven en een licentie nodig hebben. Als er nieuwe docenten getraind moeten worden, kunt u contact opnemen met Emily om de planning hiervan te bespreken. Dit geldt ook voor het inplannen van ouderavonden.

Geactualiseerde herdruk van het lesmateriaal

Tot slot, nog meer goed nieuws. Het lesmateriaal, zowel voor de onderbouw als de bovenbouw, wordt geactualiseerd. De gesignaleerde verbeterpunten van mentoren worden hierin ook verwerkt. Leerlingen in de onderbouw leren in de nieuwe versie wat prestatiedruk is, hoe ze eraan komen, hoe ze het bij zichzelf kunnen herkennen en wat helpt als je er last van hebt. Voor leerlingen in de bovenbouw is in de nieuwe versie meer aandacht voor bewustwording van hun eigen zorgen; waar heb je invloed op en hoe kun je het beste omgaan (coping) met verschillende zorgen? Wat helpt?

Bij de afname van licenties voor schooljaar 23/24 ontvangt uw school de nieuwe docentenhandleidingen.

Thema:  Overlay door  Kaira ·