Jan 2021: Nieuwsbrief VO Raad: interventieoverzicht mentale gezondheid VO

Mentorlessen over stress (psieg.nl)
Doelgroep: Leerlingen 12-18 jaar havo/vwo 
Doel: helpt leerlingen ongezonde stress bij zichzelf te herkennen en te weten hoe zij hier zelf invloed op kunnen uitoefenen. De lessenserie voor onder- en bovenbouw bestaat elk uit vier korte mentorlessen (30 minuten) die getrainde mentoren zelf kunnen geven. Tijdens extra terugkomlessen wordt de lesstof voor de leerlingen herhaald en verdiept. Ouders leren tijdens een thema-avond wat zij kunnen doen om de lessen thuis te ondersteunen.


Dec 2020: Nieuwsbrief Gezonde School

Mentorlessen over stress
Een nieuw erkende Gezonde School-activiteit: Mentorlessen over stress! Hoe leer je leerlingen om op een gezonde manier met stress omgaan? Wat zijn stresssignalen? Hoe kun je stress voorkomen of verminderen? Deze lessenserie van PSIEG sluit aan bij het thema Welbevinden van Gezonde School. 


Sept 2020: Erkenning RIVM interventie ‘Mentorlessen over stress’ 

In 2020 heeft PSIEG de interventie ‘Mentorlessen over Stress’ door het RIVM en partners ter beoordeling laten indienen bij de Erkenningscommissie Interventies. Op 24 september 2020 is de interventie beoordeeld als ‘Goed onderbouwd’ en gepubliceerd op de website en interventiedatabase van Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl).


Mrt 2020: Schoolpsychologencongres Leren in veiligheid

Workshop Psychologie in de klas: mentoren geven les over stress 
(uitgesteld vanwege aangescherpte maatregelen verbandhoudend met COVID-19)
In deze interactieve workshop kun je ervaren hoe het is om als leerling les te krijgen over stress. Je ondervindt verschillende werkvormen en krijgt zo een kijkje in de lesmodule. Deze module is afgelopen jaar voor het eerst is uitgevoerd. We delen graag onze ervaringen. Hoe is het voor mentoren om les te geven over psychologie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe vinden de leerlingen het? We laten graag zien hoe we bij PSIEG op een luchtige manier psychologische kennis in de klas brengen. En we gaan graag hierover met elkaar in gesprek.


 

Theme: Overlay by Kaira