Hoe kan uw school meedoen?

Indien uw school belangstelling heeft voor het lespakket, dan zijn dit in het kort de stappen:

  • School neemt contact op voor een vrijblijvend gesprek met PSIEG
  • School schaft het materiaal aan (lesbrief en presentatie)
  • PSIEG en school maken samen een planning
  • PSIEG traint de mentoren van de onderbouw en de bovenbouw
  • PSIEG geeft een ouderavond over stress
  • Mentoren geven vier lessen over stress in de onderbouw en de bovenbouw

Theme: Overlay by Kaira KVK PSIEG: 72166312
info@psieg.nl