Hoe kan uw school meedoen?

Indien uw school belangstelling heeft voor het lespakket, dan zijn dit de stappen:

School heeft contact met PSIEG
Een contactpersoon vanuit school neemt contact op voor een vrijblijvend (beeldbel) gesprek met PSIEG. Dit kan gemakkelijk via het contactformulier of een e-mail aan info@psieg.nl

Samen wordt een plan van aanpak gemaakt
Welke klassen en mentoren gaan meedoen? Wanneer kan de thema-avond over stress voor ouders/verzorgers worden gehouden? En wanneer en waar kunnen de mentoren worden getraind? Er wordt een duidelijke planning gemaakt.

De school schaft het materiaal aan
De lesmodules voor onder- en bovenbouw bestaan elk uit lesbrieven voor vier lessen, bijbehorende presentaties en online zelftests voor leerlingen. De lessen kunnen papierloos gegeven worden, er is geen printwerk nodig of aanschaf van werkboekjes. Een eenmalige aanschaf is voldoende om de lessen meerdere schooljaren te kunnen aanbieden aan de leerlingen.

De mentoren volgen de training van PSIEG
Als alle materialen in huis zijn en de planning en aanpak is vastgesteld, kan het voorbereidend programma beginnen. PSIEG traint de mentoren tijdens een workshop op school, online of op een centraal gelegen trainingslocatie waar mentoren ook individueel aan mee kunnen doen. Dit laatste is handig wanneer het niet mogelijk blijkt om een gezamenlijk moment te vinden waarop iedereen kan afspreken.

PSIEG geeft een thema-avond voor ouders/verzorgers
Het volgend onderdeel is een ouderavond over stress. Bij voorkeur werkt PSIEG hierbij samen met het zorgteam, zorgcoördinator of schoolpsycholoog op school. Op die manier kunnen de ouders ook geïnformeerd worden over het zorgaanbod voor leerlingen waar zorgen over zijn.

De mentoren geven de lessen
Als iedereen de benodigde informatie heeft ontvangen en alle mentoren getraind zijn, kunnen de mentoren starten met de lessenserie over stress. De korte lessen kunnen gemakkelijk ingepast worden in het bestaande mentoraat. Uit ervaring is gebleken dat er genoeg tijd overblijft om tijdens het mentoruur belangrijke lopende zaken met de leerlingen te bespreken.

PSIEG blijft betrokken
De school heeft nu voor zichzelf de basis gecreëerd en kan daarna elk jaar zelfstandig het lessenpakket opnieuw inzetten. PSIEG gaat graag een langdurige verbinding aan met scholen waarop de lesmodules worden gegeven. Daarom blijft PSIEG begeleiding aanbieden om de kwaliteit te waarborgen. Door jaarlijks de mentoren een opfris-workshop te geven wordt het mentoraat langdurig ondersteund en versterkt. Ook wordt de thema-avond voor ouders elk jaar door PSIEG verzorgd en kan PSIEG desgewenst een workshop geven aan docenten over het omgaan met eigen werkstress. Doordat het onderwijsmateriaal voortdurend geëvalueerd en verbeterd wordt, blijven de lessen actueel en relevant voor de leerlingen.

Theme: Overlay by Kaira