Lessen over stress

De lessenserie bestaat uit vier lessen voor de onderbouw en vier lessen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. In de lessen gaat de mentor samen met de leerlingen op ontdekking uit. De algemene boodschap van de lessenserie: stress is niet per definitie ongezond. Het lichaam maakt zich klaar om uitdagingen aan te gaan en daarna komt het weer tot rust. Pas wanneer er stelselmatig te weinig tijd voor ontspanning en herstel is, of de uitdagingen zijn te groot, dan wordt het ongezond.

Doel van de lessen is om leerlingen op een gezonde manier met stress te leren omgaan. De lessen maken leerlingen bewust van wat stress is, wat stresssignalen zijn en ze bieden hun praktische handvatten om stress te voorkomen of te verminderen. Ook maken de lessen het thema stress bespreekbaar in de klas en kunnen de lessen een signalerende functie hebben.

In een workshop gegeven door PSIEG leren de mentoren alles wat ze moeten weten om de lessen zelf te kunnen geven. Het lespakket bestaat uit een uitgebreide lesbrief voor de docenten en een presentatie vol actieve werkvormen en filmpjes. Ook verzorgt PSIEG een thema-avond waarin ouders/verzorgers op de hoogte worden gebracht van datgene wat de leerlingen leren over stress en krijgen zij tips om thuis hun zoon of dochter te ondersteunen.

Theme: Overlay by Kaira