PSIEG maakt psychologie makkelijk en toegankelijk voor jonge mensen. Te vaak horen we in de praktijk bij coaching of behandeling van (jong-)volwassenen: “had ik dit maar op school geleerd”. En waarom ook niet? Emily Brugman en Carolien Wijnker ontwerpen en ontwikkelen bij PSIEG activerend lesmateriaal over algemene psychologische thema’s, zoals stress, geheugen en slaap. Op maat en in nauwe samenwerking met het onderwijs (zowel basis-, voortgezet- als hoger onderwijs). De lessen worden gegeven door de eigen leerkrachten en docenten (mentoren). PSIEG coacht hen daarbij. Ouders worden waar nodig ook bij de lessen betrokken. Informeer naar de mogelijkheden: info@psieg.nl

Theme: Overlay by Kaira